این شرکت به پشتوانه تجربه و دانش مهندسی موسسین و همکاران از سال 1382 در زمینه های مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، آب شیرین کن، سیستم های انرژی، شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، تاسیسات و طرح های مولد آب و انرژی تاسیس شده است.